header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

PLIKI COOKIES

Aktualnosci

Spotkanie informacyjne - konkurs dot. rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

2012-12-05 08:39

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na spotkania informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w odpowiedzi na konkurs nr  DWF_1.5_2_2012 pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.

Spotkanie odbędzie się 12 grudnia b.r. w Warszawie, przy ul. Tamka 1 w godz. 12.00-14.00.
 
Spotkania dotyczyć będą zakresu merytorycznego dokumentacji konkursowej i obowiązujących zasad Systemu Realizacji PO KL. Pezedstawiciele Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odpowiedzą na pytania i wątpliwości odnośnie treści dokumentacji konkursowej, kryteriów wyboru projektów oraz zasad obowiązujących przy wnioskowaniu o środki.

W konkursie nr DWF_1.5_2_2012 mogą brać udział wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Projekty składane w odpowiedzi na konkurs mogą zakładać następujące działania:

1. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez:

a. wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych,
b. wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna.

2. Upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.

Prawidłowo zarejestrowany uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu potwierdzenie rejestracji. Jedynie otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w spotkaniu.

Do uczestnictwa w spotkaniach można zgłaszać się dokonując rejestracji na stronie www.kapitalludzki.gov.pl.

Wróć

Zgłoś błąd na stronie: admin

designed and developed by fhupeszko