header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

PLIKI COOKIES

Aktualnosci

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL

2014-07-02 11:36

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że od 1 lipca 2014 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL. Znowelizowany dokument został zatwierdzony przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju  Pawła Orłowskiego. 

Zakres zmian wprowadzony w SzOP obejmuje:
zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
zmiany finansowe polegające na dostosowaniu tabel finansowych do realokacji dokonanych przez Instytucje Pośredniczące i zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą w ramach poszczególnych Działań Programu Kapitał Ludzki. 


Pobierz pliki:
 

Wróć

Zgłoś błąd na stronie: admin

designed and developed by fhupeszko