header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Inne zadania urzędu

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zajmuje się:

- przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków bezrobotnych o wydanie odpowiednich zaświadczeń lub decyzji w celu ustalenia zasiłku dla bezrobotnych (Zaświadczenie E301) oraz transferu zasiłku (Zaświadczenie E303) – w krajach UE/EOG;

- doradztwem i wspomaganiem poszukujących pracy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim oraz pracodawcami, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich – Europejskie Służby Zatrudnienia EURES (EURopean Employment Services);

- kierowaniem polskich obywateli do pracy za granicą w ramach umów międzynarodowych;

- świadczeniem usług dla dorosłych i młodzieży wchodzącej na rynek pracy, w zakresie planowania rozwoju zawodowego, usług dotyczących umiejętnego poszukiwania zatrudnienia, adaptacji zawodowej oraz dostosowywania się do zmian zachodzących na rynku pracy, ponadto w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej można skorzystać z sali informacji zawodowej a także z indywidualnych i grupowych porad prowadzonych przez doradców zawodowych.

Więcej informacji o WUP na stronie internetowej: www.wup-krakow.pl.
Stanowisko ds. Promocji i Informacji

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko