header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Instytucje POKL - komponent centralny

priorytet

instytucja pśrednicząca

  instytucja pośrednicząca
II stopnia

 Zatrudnienie i integracja społeczna

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania EFS
ul. Tamka 3
00-349 Warszawa

www.kapitalludzki.gov.pl

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Tamka 3
00-349 Warszawa

www.crzl.gov.pl

 Władza Wdrażająca Programy Europejskie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

www.wwpe.gov.pl

 Rozwój zasobów ludzkich
i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania EFS
ul. Tamka 3
00-394 Warszawa

www.kapitalludzki.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

www.parp.gov.pl

 Ministerstwo Zdrowia - Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 Wysoka jakość systemu oświaty


Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych
Al. Szucha 25
00-918 Warszawa

www.men.gov.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa
www.ore.edu.pl

 Szkolnictwo wyższe i nauka

 
Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
www.ncbir.pl

 BRAK

 Dobre rządzenie

 BRAK IP

Koordynacja zapewniona przez Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Administracji Publicznej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

www.mswia.gov.pl

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Departament Wdrażania EFS
ul. Żurawia 4a
00-503 Warszawa

www.kapitalludzki.gov.pl  

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

www.kprm.gov.pl

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko