header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Instytucje POKL - komponent regionalny

województwo

instytucja pośrednicząca

instytucja pośrednicząca
II stopnia

dolnośląskie

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Wydział EFS
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

www.dolnyslask.pl

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu - filia we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław
www.pokl.dwup.pl

kujawsko-pomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Departament Polityki Regionalnej
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73
987-100 Toruń
www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

Priorytety: VIII IX

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń

www.wup.torun.pl

Priorytety: VI

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Słowackiego 114
87-100 Toruń

www.ropstorun.pl

Priorytet VII

lubelskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Czechowska 19
20-074 Lublin

www.efs.lubelskie.pl

Priorytety: VIII IX

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
ul Okopowa 5
20-022 Lublin

www.wup.lublin.pl

Priorytety: VI VII

lubuskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Europejskiego funduszu Społecznego
ul. Sikorskiego 19
65-454 Zielona Góra

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra

Łódzkie

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
Departament ds. PO KL
Al. Piłsudzkiego 8
90-051 Łódź

www.pokl.lodzkie.pl

Priorytety: VIII IX

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
ul. Wólczanska 49
90-608 Łódź

www.pokl.wup.lodz.pl

Priorytety: VI VII

małopolskie

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiegom,
Departmanent Polityki Regionalnej
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

www.wrotamalopolski.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Pl. Na Stawach 1
30-107 Kraków

www.wup-krakow.pl

 

mazowieckie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
03-718 Warszawa

www.mazovia.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
ul. Młynarska 16
01-205 Warszawa

www.wup.mazowsze.pl

Priorytet VI 6.1

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa

www.mazowia.eu

Priorytety: VI VII VIII IX 6.2, 6.3

opolskie

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

www.pokl.opole.pl

Priorytet VIII 8.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25
45-315 Opole

www.pokl.opole.pl

podkarpackie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Lisa Kuli 20
35-025 Rzeszów

www.wup-rzeszow.pl

Priorytety VI VII VIII IX

BRAK

podlaskie

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych
ul. Kleeberga 20
15-691 Białystok

www.pokl.wrotapodlasia.pl

Priorytety: VI VII VIII IX 6.2, 6.3, 8.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok

www.up.podlasie.pl

Priorytety: VI VIII 6.1, 8.3

pomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

www.wrotapomorza.pl

Priorytety VI VII VIII IX 6.2, 6.3

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk.
www.wup.gdansk.pl

Priorytet VI 6.1

śląskie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich
ul. Reymonta 24
40-029 Katowice

www.efs.silesia-region.pl

Priorytety: VII VIII IX 8.2, 9.1, 9.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

www.efs.wup-katowice.pl

Priorytety: VI VIII IX 8.1, 9.3

świętokrzyskie

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

www.pokl.sbrr.pl

Priorytety: VI VII VIII IX 6.3, 8.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
ul. Witosa 86
25-561 Kielce

www.wup.kielce.pl

Priorytety: VI VIII 6.1, 6.2, 8.1

warmińsko-mazurskie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (Instytucja Pośrednicząca)
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
tel. 089 521 97 21
efs@warmia.mazury.pl
www.efs.warmia.mazury.pl

Priorytety: VII VIII IX 8.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn

www.up.gov.pl

Priorytety: VI VIII 8.1

wielkopolskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań

www.efs.wup.poznan.pl

Priorytety VI VII VIII IX

BRAK

zachodniopomorskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin

www.wup.pl

Priorytety: VI VII VIII IX

BRAK

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko