header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Mapa strony

Strona główna
Archiwum aktualności
Informacje o POKL
       - Priorytet VI
       - Priorytet VII
       - Priorytet VIII
       - Priorytet IX
Plany działań
Konkursy POKL
       - Trwające konkursy
       - Archiwum konkursów
       - Harmonogram konkursów
       - Harmonogramy ocen
       - Wyniki konkursów: listy rankingowe
       - Komisja Oceny Projektów
       - Procedura odwoławcza
       - Umowy w POKL
       - Wnioski POKL 2007 - 2009
Dokumenty do pobrania
       - Ustawy i rozporządzenia
       - Dokumenty programowe
       - Umowy POKL
       - Monitoring i sprawozdawczość
       - Finanse projektu
       - Wytyczne instytucji pośredniczącej
       - Wzory pism
       - Promocja / Oznakowanie projektów
       - Zamówienia publiczne
       - Procedury odwoławcze
Przygotowanie projektów
       - Kto może otrzymać dofinansowanie?
       - Ważne dokumenty
       - "Pomocna dłoń" - materiały
       - Projekty badawcze EFS
       - Generator wniosków aplikacyjnych
Realizacja projektów
       - Realizowane projekty
       - Obowiązki beneficjenta
       - PEFS
       - Sprawozdawczość
       - Kwalifikowalność wydatków
       - Generator wniosków płatniczych
       - Kontrole projektów
       - Poradniki i dobre praktyki
Projekty systemowe
       - Poddziałanie 6.1.3
       - Poddziałanie 7.1.1
       - Indywidualizacja nauczania
       - Projekty zatwierdzone
Przydatne linki
WUP Kraków
       - Inne zadania urzędu
       - Dyrekcja
       - Publikacje
       - Projekty WUP Kraków
Kontakt

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko