header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.


Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w dniu 26 listopada 2013 r. Zarządu Województwa Małopolskiego  Podjął Uchwałę Nr 1456/13 w sprawie podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Małopolskiego na rok 2014 (na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych). W związku z powyższym zapraszamy Powiatowe Urzędy Pracy do składania projektów o dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych na rok 2014.
Nabór wniosków prowadzony będzie od 23 stycznia 2014 r. do 28 stycznia 2014 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w Założeniach dotyczących naboru i realizacji projektów systemowych Powiatowych Urzędów Pracy na rok 2014, Pobierz pliki >>> 


Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w trakcie trwania naboru w:

- Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1,
30–107 Kraków, pok. 110;
- Zespole Zamiejscowym WUP Kraków w Tarnowie, Al. Solidarności 5–9,
33–100 Tarnów, pok. 103;
- Zespole Zamiejscowym WUP Kraków w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, 33–300 Nowy Sącz, pok. 202.

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko