header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Listy rankingowe - Priorytet IX - 2012 rok

PODDZIAŁANIE 9.1.1 skład KOP
Lista nr 1 - obejmuje wnioski złożone w okresie od 28.09.2012 r. do 05.11.2012 r.
Lista nr 2 - obejmuje wniosek oceniony w wyniku powtórnej oceny formalnej

PODDZIAŁANIE 9.1.2 skład KOP
Lista nr 1 - obejmuje wnioski złożone w okresie od 31.05.2012 r. do 07.09.2012 r. 
Lista nr 2 - obejmuje wniosek oceniony w ramach procedury odwoławczej
Lista nr 3 - obejmuje wniosek oceniony w wyniku powtórnej oceny formalnej
Lista nr 4 - obejmuje wniosek oceniony w ramach procedury odwoławczej
Lista nr 5 - obejmuje wniosek oceniony w ramach procedury odwoławczej

PODDZIAŁANIE 9.6.3 - konkurs nr POKL/9.6.3/I/12 skład KOP
Lista nr 1 - obejmuje wnioski złożone w okresie od 08.08.2012 r. do 07.09.2012 r. 

PODDZIAŁANIE 9.6.3 - konkurs nr POKL/9.6.3/II/12 skład KOP
Lista nr 1 - obejmuje wnioski złożone w okresie od 28.12.2012 r. do 29.01.2013 r.Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko