header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi aktywną działalność w zakresie przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Podejmowane przedsięwzięcia projektowe wynikają z celów strategicznych urzędu oraz zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Aktualnie Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje następujące projekty:
Zespół Projektowy

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko