header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Realizacja projektów

Pierwsza zakładka o nazwie "Realizowane projekty" dedykowana jest potencjalnym uczestnikom projektów, w tym także osobom zainteresowanym założeniem własnej działalności gospodarczej.

Pozostała część działu "Realizacja projektów" przeznaczona jest w szczególności dla podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Beneficjenci POKL znajdą w nim informacje o:

- obowiązkach, jakie na nich ciążą
- zasadach sporządzania wniosków o płatność
- monitoringu i sprawozdawczości w ramach POKL
- kwalifikowalności wydatków
- kontrolach, jakim podlegają projekty POKL.

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko