header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Umowy zawierane w ramach POKL

Poniżej przedstawiono wykazy zawartych umów z Beneficjentami w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim.

W celu łatwiejszego wyszukania odpowiedniej umowy można najpierw wybrać właściwy numer konkursu (zob. pierwsza kolumna zestawienia), na który został założony filtr wyboru.
Zespół Promocji Konkursów i Naboru Projektów

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko